O nas / Broker i jego zadania

broker wrocław

Wdrożenie optymalnych produktów ubezpieczeniowych pozwala na zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności oraz daje szansę na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Tutaj nie ma miejsca na "błądzenie po omacku" i przypadkowe wybory.

Większość przedsiębiorstw i instytucji nie jest w stanie samodzielnie i we właściwy sposób prowadzić spraw związanych z ubezpieczeniami, ponieważ wymaga to specjalistycznej wiedzy oraz czasu. Złożony charakter umów, coraz bardziej skomplikowane produkty ubezpieczeniowe czy specyficzna terminologia i procedury – to największe przeszkody sprawiające trudność w prowadzeniu zoptymalizowanych działań ubezpieczeniowych, przynoszących korzyści. Dlatego też warto skorzystać ze wsparcia specjalisty znającego doskonale tę branżę.

Jeśli chodzi o specjalistów takich jak broker ubezpieczeniowy, Wrocław zapewnić może wsparcie profesjonalistów z Asekura Broker. Jesteśmy doświadczonym zespołem, który nie zawiedzie zaufania i sprosta nawet najwyżej postawionym oczekiwaniom Klientów.

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

To niezależny ekspert branżowy, który wspiera swojego Klienta oraz reprezentuje jego interesy w relacjach z zakładem ubezpieczeń. Pomaga dobrać najlepsze produkty oraz zajmuje się bieżącą obsługą polis wybranych przez Klienta.

Rola brokera ubezpieczeniowego uwzględnia:

  • identyfikację i analizę zagrożeń dla konkretnego przedsiębiorstwa,
  • opracowanie optymalnego programu ochrony ubezpieczeniowej,
  • weryfikację wiarygodności towarzystw ubezpieczeniowych i jakości świadczonych przez nie usług,
  • analizę rynku pod kątem dostępności produktów ubezpieczeniowych,
  • analizę zebranych ofert ubezpieczenia, negocjowanie warunków ubezpieczenia i w rezultacie rekomendację określonej oferty,
  • reprezentowanie klienta przy zawieraniu umowy ubezpieczenia,
  • wdrożenie i bieżącą obsługę programu ubezpieczeniowego,
  • wsparcie w razie trudności z wyegzekwowaniem odszkodowania.

Profesjonalny broker działa wielopłaszczyznowo, wspierając swojego Klienta na każdym etapie współpracy. Dzięki temu produkty ubezpieczeniowe są dobrane optymalnie do jego potrzeb, a koszty związane z ich zakupem i obsługą – racjonalne i adekwatne do korzyści.