O nas / Certyfikaty

 • Szkolenie "Negocjacje handlowe w eksporcie"
 • Szkolenie "Ryzyko OC w budownictwie"
 • Szkolenie "OC komunikacyjne i pozostałe ubezpieczenia"
 • Szkolenie - Ergo Hestia
 • Szkolenie "Ubezpieczenia a zamówienia publiczne"
 • Szkolenie "Ubezpieczenia OC grup zawodowych"
 • Szkolenie "OC za produkt"
 • Szkolenie "Ubezpieczenie ryzyka podatkowego"
 • Szkolenie "Broker Ubezpieczeniowy obecnie i w perspekfywie zmian ustawowych"
 • Szkolenie "Piszemy SIWZ na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej"
 • Szkolenie - PZU
 • Szkolenie "Ocena ryzyka ubezpieczeniowego"
 • Szkolenie "Ubezpieczenie utraty zysku"
 • Szkolenie "OC wspólnoty mieszkaniowej i zarządców nieruchomości"
 • Szkolenie "Zarządca i pośrednik w obrocie nieruchomościami po deregulacji"
 • Szkolenie "Buduiemy produktową analizę porównawczą na przykładzie OC ogólnego"
 • Szkolenie "Odczarować D&O"
 • Szkolenie - Allianz
 • Szkolenie "Ubezpieczenie Truck Assistance"
 • Szkolenie "Pośrednictwo ubezpieczeniowe po wytycznych KNF"
 • Szkolenie "Nowelizacja prawa zamówień publicznych a ubezpieczenia"