Oferta / Grupowe ubezpieczenia pracowników

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub śmierci Ubezpieczonego lub jego współmałżonka. Ubezpieczeniem objęci są również (w nieco węższym zakresie) dzieci oraz rodzice i teściowie Ubezpieczonego.

Ubezpieczone mogą być m.in. następujące ryzyka:

  • śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW, śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć ubezpieczonego spowodowany wypadkiem przy pracy, śmierć ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym, śmierć ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym przy pracy, śmierć małżonka, śmierć małżonka w wyniku NNW, śmierć małżonka spowodowana wypadkiem komunikacyjnym, śmierć dziecka, śmieć rodzica lub teścia, urodzenie dziecka, urodzenie martwego dziecka, osierocenie dziecka, wystąpienie ciężkiej choroby, leczenie szpitalne, przebycie operacji.

W celu przygotowania oferty grupowego ubezpieczenia niezbędna będzie informacja o tzw. strukturze zatrudnienia, na którą składają się takie informacje jak:

  • wiek,
  • płeć,
  • oraz zajmowane stanowisko.