Oferta / Opieka medyczna

Wzrost zainteresowania prywatną opieką medyczną jest odpowiedzią na powszechne problemy państwowej służby zdrowia. Długie kolejki do lekarzy specjalistów czy niedostateczna ilość zaawansowanego sprzętu diagnostycznego – to główne powody, dla których coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z prywatnych usług medycznych.

Mamy do zaproponowania dwa rozwiązania funkcjonujące na rynku.

 1. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników przedsiębiorstwa (i ewentualnie ich rodzin).
 2. Grupowe pakiety medyczne dla pracowników przedsiębiorstwa (i ewentualnie ich rodzin).

Oba rozwiązania umożliwiają:

 • stosunkowo szybki dostęp do lekarzy specjalistów bez konieczności oczekiwania nawet do kilkunastu miesięcy na wizytę
  (lekarz rodzinny, internista, pediatra, ginekolog, okulista, chirurg, dermatolog, laryngolog, neurolog, urolog, alergolog, chirurg onkolog, chirurg naczyniowy, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, kardiolog, neurochirurg, onkolog, ortopeda, pulmonolog, reumatolog),
 • oszczędność czasu – wizyty umawiane są na konkretny termin, co pozwala na uniknięcie długiego oczekiwania w kolejce,
 • dostęp do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego – co zwiększa szanse na sprawne rozpoznanie dolegliwości i podjęcie trafnego leczenia.

W obu rozwiązaniach za miesięczną, zryczałtowaną składkę otrzymuje się dostęp do nielimitowanych świadczeń.

Nasi brokerzy pomogą stworzyć optymalny program prywatnej opieki medycznej dla pracowników przedsiębiorstwa. Dostosowany do oczekiwań i potrzeb oraz warunków finansowych zapewni dostęp do najlepszych specjalistów.

Korzyści z prywatnej opieki medycznej

Korzyści dla pracowników:

 • brak ankiet zdrowotnych dla pracowników przystępujących do programu grupowej opieki medycznej,
 • możliwość objęcia programem członków rodzin pracowników,
 • niska składka w porównaniu z kosztami prywatnej opieki medycznej,
 • szybki dostęp do lekarzy specjalistów bez konieczności posiadania skierowania, bez limitów, bez oczekiwania w kolejkach,
 • dostęp do najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego,
 • poprawa stanu zdrowia poprzez systematyczną profilaktykę,
 • możliwość wyboru dowolnej placówki medycznej i lekarza na terenie kraju z listy dostępnych placówek.

Korzyści dla pracodawców:

 • możliwość pomniejszenia podatku dochodowego – składka na opiekę medyczną stanowi koszt uzyskania przychodu, ponieważ wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo na zapewnienie swoim pracownikom opieki medycznej, mogą mieć wpływ na efektywność wykonywanej przez nich pracy. W związku z tym, wydatki te związane są w sposób pośredni z uzyskiwanymi przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej i dlatego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów,
 • poprawa wydajności pracowników poprzez dbałość o ich zdrowie,
 • opieka medyczna to świetny bonus motywacyjny, większe przywiązanie pracowników do przedsiębiorstwa i tym samym rzadsze zmiany kadrowe,
 • lepszy wizerunek firmy na rynku pracy – opieka medyczna w przedsiębiorstwie jest "wabikiem" najlepszych pracowników,
 • rzadsza absencja pracowników i brak konieczności organizowania zastępstw,
 • łatwy dostęp do lekarzy to mniejsze ryzyko zachorowań pracowników i większa szansa na szybsze wyleczenie,
 • łatwiejszy i prostszy dostęp do medycyny pracy.

Nasi brokerzy służą fachowym doradztwem w zakresie wyboru i wdrożenia odpowiednio dostosowanych programów prywatnej opieki medycznej. Służąc pomocą w negocjacjach, ułatwiają dostęp do atrakcyjnych cenowo rozwiązań (ubezpieczenie zdrowotne, pakiety medyczne).

Rola brokera w wyborze określonego rozwiązania

Liczba podmiotów oferujących usługi z zakresu prywatnej opieki medycznej stale rośnie, co oznacza dużą konkurencję na tym polu. Z jednej strony pozwala to oczekiwać znacznie wyższego standardu świadczonych usług medycznych, a z drugiej – wiąże się z trudnością podjęcia właściwej decyzji. Takiej, która będzie w 100% dopasowana do potrzeb i oczekiwań. Wybór jest o tyle trudniejszy, że o atrakcyjności oferty decydują najczęściej niuanse.

Różnice w zakresie opieki medycznej

Bardzo często bywa tak, że nazywane podobnie świadczenia w rzeczywistości mają nieco inny zakres (mniej lub bardziej okrojony). Dlatego też wybór odpowiednio dostosowanej oferty wymaga wiedzy, pozwalającej te różnice wychwycić.

Podstawowe różnice występują na poziomie ilości oferowanych świadczeń zarówno w ramach zabiegów ambulatoryjnych, jak i badań laboratoryjnych oraz na poziomie liczby dostępnych lekarzy specjalistów.

Kolejne różnice występują na poziomie liczebności i rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych. Powszechnie stosowane są limity zabiegów rehabilitacyjnych w skali roku, bądź limity na konkretne schorzenie. Ich porównanie pozwoli na wybór korzystniejszej oferty.

Istotne znaczenie ma również porównanie zakresu badań laboratoryjnych czy dodatkowych usług, np. zabiegów w sedacji (wszystkie placówki oferują np. kolonoskopię, jednak tylko wybrane przeprowadzają ją w lekkiej narkozie nieodpłatnie).

Niektóre pakiety medyczne mogą pokrywać koszty szczepionek, preparatów do testów alergicznych, czy też kontrastów w badaniach rezonansu magnetycznego, czy tomografii komputerowej. Może być to więc dodatkowym argumentem za przewagą określonej oferty.

Dostęp do placówek medycznych

Atutem prywatnej opieki medycznej jest szybki dostęp do lekarzy specjalistów. Jeśli jednak liczba placówek będzie ograniczona, oferta wcale nie będzie tak atrakcyjna. Dlatego lokalizacja i łatwy dostęp do placówek jest kolejnym czynnikiem determinującym wybór. Ważna jest także możliwość korzystania z usług medycznych w placówkach spoza listy dostępnych placówek danego operatora medycznego. Odpłatność za taką usługę powinna wiązać się z refundacją poniesionych kosztów przynajmniej w granicach określonych limitów.

Warto więc i to wziąć pod uwagę, analizując konkurencyjne oferty.

Graniczny wiek przystąpienia

W niektórych przypadkach istotnym kryterium przy wyborze oferty może być wiek przystąpienia do grupowej opieki medycznej. Na ogół jest to wiek 64-65 lat życia. Stwarza to pewne ograniczenia, uniemożliwiające objęcie opieką zdrowotną osób starszych, których – z powodu podwyższonego wieku emerytalnego – będzie coraz więcej.

Wyłączenia odpowiedzialności

Programy grupowej opieki medycznej proponowane czy to przez towarzystwa ubezpieczeniowe w postaci grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, czy przez firmy abonamentowe – pod postacią grupowych abonamentów medycznych, zawierają szereg wyłączeń odpowiedzialności. Poruszanie się w ich gąszczu stanowi nie lada wyzwanie i właśnie rolą brokera jest umiejętne ich wychwycenie oraz - w miarę możliwości negocjacyjnych - ich wyeliminowanie z programu opieki medycznej.

Świadcząc usługi brokerskie, służymy pomocą w zakresie wyboru optymalnego programu grupowej opieki medycznej. Dokonujemy analiz i porównujemy, pomagając podjąć słuszną decyzję i wspierając w procesie wdrożenia. A wszystko po to, by finalnie udało się osiągnąć kompromis między jak najpełniejszą opieką medyczną, a przystępną wysokością składki.