Oferta / Ubezpieczenia cybernetyczne

Ubezpieczenie zapewnia wszechstronną ochronę dla przedsiębiorstw oraz ogranicza szkody powstałe w wyniku roszczeń odszkodowawczych dotyczących ujawnienia lub utraty danych osobowych. Dzięki niniejszej ochronie ubezpieczeniowej przedsiębiorstwo skutecznie może ograniczyć dotkliwe skutki naruszenia bezpieczeństwa danych.

Zakres ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje m.in.:
 • koszty i odszkodowania w wyniku kradzieży, wycieku, ujawnienia danych osobowych
 • koszty odzyskania danych, identyfikacji zainfekowanych komputerów, wykrycia wad zabezpieczeń IT po ataku cybernetycznym
 • koszty ewentualnego okupu za przywrócenie dostępu do systemu
 • refundację utraconych zysków za okres braku możliwości prowadzenia działalności w wyniku ataku cybernetycznego
 • Koszty obrony i odszkodowania wynikające z naruszenia praw autorskich, pomówienia, plagiatu w sieci internetowej
 • skutki omyłkowej wysyłki danych wrażliwych nieautoryzowanemu odbiorcy
 • koszty odzyskania reputacji i marki firmy po cyberataku
 • koszty w zakresie uiszczonych kar administracyjnych, jak również koszty postępowań sądowych wobec wejścia w życie RODO
 • koszty ekspertyz w celu ustalenia, jakie dane zostały skradzione i których osób dotyczyły

Odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych oraz regulacyjnych z tytułu naruszeń prywatności

Zagrożenie:

Wyciek danych PESEL, numerów kont bankowych kontrahentów i adresów zamieszkania z systemu IT w wyniku działań hakerskich oraz ich upublicznienie lub sprzedaż

Konsekwencje:

 • koszty obrony w postępowaniu cywilnym i administracyjnym
 • zapłata ewentualnych kar i odszkodowań (np. RODO – 4% łącznego przychodu firmy lub 20 mln Euro)
 • koszty usunięcia z sieci internetowej danych pokrzywdzonych osób

Odpowiedzialność z tytułu naruszeń bezpieczeństwa sieci IT

Zagrożenie:

Atak hakerski na system IT sterujący obsługą zamówień i pracy magazynu przedsiębiorstwa (sterowanie linią produkcyjną). W rezultacie zatrzymanie produkcji.

Konsekwencje:

 • uszczerbek finansowy i wizerunkowy związany z brakiem realizacji zamówień odbiorców,
 • konieczność skorzystania z usług informatyki śledczej m.in. w celu identyfikacji zainfekowanych wirusem komputerów oraz ustalenia źródeł, skutków i metody ataku,
 • koszty poniesione w wyniku zatrudnienia kancelarii prawnej i agencji Public Relations.

Wymuszenie komputerowe

Zagrożenie:

Zablokowanie systemów IT przedsiębiorstwa i żądanie okupu za przywrócenie dostępu do systemu IT i odszyfrowanie uprzednio zablokowanych danych.

Konsekwencje:

 • koszty informatyki śledczej,
 • koszty ewentualnie zapłaconego okupu,
 • koszty odtworzenia danych,
 • utracony zysk za okres, w którym działalność nie była prowadzona.

Odpowiedzialność z tytułu naruszeń związanych z działalnością medialną

Zagrożenie:

Promocja produktów na Facebook, stronie internetowej przy wykorzystaniu grafik lub opinii ekspertów (bez zgody autorów).

Konsekwencje:

 • koszty obrony przed ewentualnym roszczeniem ze strony autorów.