Praca

Poszukujemy pracowników na stanowisko brokera ubezpieczeniowego bądź asystenta brokera ubezpieczeniowego.

Wymagania:

 1. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku brokera ubezpieczeniowego lub asystenta brokera ubezpieczeniowego.
 2. Wykształcenie wyższe (ubezpieczenia, prawo, ekonomia)
 3. Znajomość języka obcego: j. angielski, włoski, niemiecki
 4. Prawo jazdy kat. B
 5. Dyspozycyjność (możliwość wyjazdów służbowych – teren całej Polski)

Zakres pracy:

 1. Obsługa brokerska klientów naszej kancelarii.
  • kontakty z klientami;
  • sporządzanie zapytań ofertowych do Ubezpieczycieli;
  • negocjacje z Ubezpieczycielami;
  • umiejętność porównania ofert i sporządzania zestawień ofert wraz z rekomendacją;
  • zawieranie i obsługa umów ubezpieczenia;
  • czynności związane z likwidacją szkód.
 2. Udział w spotkaniach z klientami.
 3. Udział w spotkaniach z ubezpieczycielami.
 4. Udział w szkoleniach poświęconych ubezpieczeniom w celu podnoszenia kwalifikacji.

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji na adres: biuro@asekurabroker.pl.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z przesyłanymi dokumentami uprzejmie prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych o następującej treści:

"Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w przesłanych przeze mnie dokumentach, przez Kancelarię Brokerską ASEKURA Broker z siedzibą: ul. Ułańska 9, 52-213 Wrocław, w celach związanych z rekrutacją kandydatów do pracy – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne".